Vernieuwde SDE++ subsidie

De overheid verwacht van bedrijven dat zij verduurzamen. Om dit rendabel te maken kunt u profiteren van subsidie. De aanvraagronde voor 2021 is al op 24 november van dit jaar. U heeft dus nog...

-
Days
-
Hours
-
Minutes
-
Seconds

Een kans voor ondernemingen zoals die van u!

Hoe verduurzamen?

Bij Rooftop Energy geloven wij in zonne-energie. Wij ontwerpen, bouwen en beheren zonnecentrales op omvangrijke daken van bedrijven.

Dit begint altijd met een subsidie-aanvraag. We leggen het u uit in deze video...

Wat is SDE++ subsidie?

De afkorting SDE, staat voor Stimulering Duurzame Energietransitie. Met deze regeling wil de overheid de energietransitie in Nederland aanjagen. Organisaties worden gestimuleerd hernieuwbare energie te produceren en CO₂-uitstoot te reduceren.

Ook het installeren van een zonnecentrale wordt mogelijk dankzij deze regeling. En dat is waar wij goed in zijn: een zonnecentrale op het dak van elke organisatie. Meer over de nieuwe SDE++ regeling leert u tijdens het onderstaande webinar met diverse ervaren sprekers.

Secuur aanvragen

De overheid wordt kritischer in het toekennen van subsidies. Het aanvragen moet dus secuur gebeuren. Daarom zetten we de belangrijkste informatie op een rij:

  • Wat maakt de nieuwe subsidie anders?
  • Hoe werkt het indienen?
  • Subsidie-aanvraag uitbesteden
Ja, ik wil mijn SDE++ aanvraag kosteloos laten indienen door Rooftop Energy

Webinar recording:

De vernieuwde SDE++ subsidie

 

Wat maakt de nieuwe subsidie anders?

De nieuwe nieuwe SDE++ is anders dan de voorgangers (SDE & SDE+). De belangrijkste veranderingen op een rij:

01

Anders berekend en onderbouwd

De eisen die gesteld worden aan de subsidie-aanvraag zijn scherper dan voorheen. Er moeten veel zaken aannemelijk gemaakt worden, door uitvoerige berekeningen als onderbouwing aan te leveren.

02

Op basis van vermeden uitstoot

De overheid wil met de SDE++ regeling tegen zo laag mogelijke kosten, zoveel mogelijk CO₂-uitstoot verminderen. De rangschikkingsmethodiek is daarom aangepast naar de verwachte subsidiebehoefte per ton vermeden CO₂ uitstoot.

Bij zonnecentrales wordt dan rekening gehouden met voorziene effecten op de uitstoot in de elektriciteitssector.

03

Nog maar één subsidieronde per jaar

De SDE++ kent slechts één subsidieronde voor 2021. Deze opent op dinsdag 24 november om 09:00 uur, en sluit op donderdag 17 december om 17:00 uur. Wees er dus snel bij. Met onze ervaring kunnen wij u in korte tijd door het volledige proces helpen.

04

Beschikbaar budget is beperkt

In deze subsidieronde is 5 miljard euro beschikbaar. De subsidie per opgewekt kilowattuur is, zoals ieder jaar, lager dan voorheen. Tegelijk zien we dat de productiekosten van panelen ook omlaag gaan, en het rendement juist omhoog. Er is dus nog veel mogelijk!

SDE++ subsidie aanvragen is niet eenvoudig

Bij het aanvragen van subsidie komt meer kijken dan u denkt. Daarom helpen we u graag. Om een zonnestroom project te kunnen realiseren moet er veel voorwerk gebeuren. Onderstaand de belangrijkste zaken.

Het subsidiebedrag berekenen

Het maximale subsidiebedrag waar technieken die in aanmerking komen voor de SDE++ subsidie aanspraak op kunnen maken, bedraagt € 300 per ton CO₂. stimulering van technieken met een hoger subsidiebedrag dan € 300 per ton CO₂ past niet in de SDE++.

Vergunningen aanvragen

De omgevingsvergunning dient aangevraagd te worden voor een veldopstelling, op nieuwbouwlocaties en voor zonnepanelen in het zicht, bijvoorbeeld op een gevel. De vergunning is verplicht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Verklaring van de pandeigenaar

Naast het aanvragen van vergunningen is ook een verklaring van de eigenaar van het pand benodigd om een SDE++ aanvraag in te dienen. Dit is bijvoorbeeld nodig wanneer u de beoogde locatie huurt.

Haalbaarheidsstudie

Voor projecten met een capaciteit van meer dan 500 kWp bent u verplicht om een haalbaarheidsstudie te verrichten. Ook deze moet met de subsidieaanvraag ingediend worden.

Verplichte grootverbruikersaansluiting

Voor het indienen van een SDE++ aanvraag is een grootverbruikersaansluiting verplicht. Alleen met deze aansluiting kunt u de zonnestroom terugleveren aan het net. Het komt in de praktijk vaak voor dat ondernemers hiervoor een verzwaring van hun aansluiting moeten regelen. Wij regelen dit voor u.

Een positieve transportindicatie

Voor elektriciteitsproducenten geldt een aanvullende voorwaarde, namelijk de positieve transportindicatie. Met deze indicatie geeft de netbeheerder aan dat het net voldoende capaciteit heeft om de zonnestroom terug te leveren.

Nu tijdelijk kosteloos:

Wij helpen u bij het correct én op tijd indienen van uw SDE++ aanvraag.

Ja, ik wil mijn SDE++ aanvraag kosteloos laten indienen door Rooftop Engery

Waarom uitbesteden?

Het aanvragen van subsidie moet secuur gebeuren. Het is arbeidsintensief en kan complex zijn. De Nederlandse overheid is steeds kritischer in de beoordeling van de aanvragen. Door de aanvraag uit te besteden:

1. weet u zeker dat de aanvraag gegarandeerd correct is
2. bespaart u veel tijd en uitzoekwerk
3. vergroot u de kans op toekenning van de subsidie

De subsidieronde voor 2021 sluit op 24 november van dit jaar, dus beslis snel.

Factsheet:
Feiten en cijfers over SDE++

Plan direct een vrijblijvende kennismaking

Wilt u meer weten, uw situatie bespreken of gebruik maken van onze aanvraag-service? Plan een afspraak wanneer het u uitkomt.

Over Rooftop Energy

Door het klimaatakkoord zullen in Nederland 1 miljoen gebouwen klimaatneutraal moeten worden. Dit betekent kansen, voor het klimaat, maar ook voor ondernemers.

Met het plaatsen en exploiteren van zonnecentrales op grote bedrijfsdaken helpen wij bedrijven te verduurzamen. Voor veel bedrijven is duurzaam ondernemen een doorslaggevende factor bij de leveranciersselectie en voor medewerkers. De voorkeur van de eindklant én potentiele medewerkers gaat steeds vaker uit naar duurzame organisaties, en in aanbestedingen is het een harde eis.

Met meer dan 300 gerealiseerde zonnecentrales helpen wij ondernemers graag. Veilig, efficiënt en voordelig. Ook kunnen we de zonnecentrale off-balance financieren. U verduurzaamt dus kosteloos uw bedrijf en samen genereren we meer zonne-energie voor een duurzamer Nederland.

René Raaijmakers

"Samen met onze klanten werken we aan een versnelling van de energietransitie in Nederland. Nu de overgang naar duurzame energie steeds meer ‘het nieuwe normaal’ wordt, kunnen we ervoor zorgen dat het overgrote deel van de bedrijfsdaken in NL energie gaan opwekken. Een duurzame toekomst voor Nederland, dat is waar ik met alle collega’s heel graag aan bijdraag!"

René Raaijmakers - CEO Rooftop Energy

Neem contact op

Rooftop Energy
Mauritsweg 35
3012 JT Rotterdam

Telefoon: 010 - 310 81 60

Email: info@rooftopenergy.nl